Oczekiwana forma pomocy

Oczekiwana forma pomocy:*

Rodzaj niepełnosprawności

Rodzaj niepełnosprawności:
Osoba w wieku do 16 lat posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności:
Stopień niepełnosprawności:
Grupa inwalidzka:
Inne orzeczenie o niepełnosprawności:

Preferowany sposób kontaktu

Preferowany sposób kontaktu:*
Musi mieć 9 cyfr.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznych, dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/